Inženýrské sítě

výstavba inženýrských sítí a rodinných domů v lokalitě Nad Crvčkovem, Prachatice

Větev A realizace

větev A realizace
větev A realizace
větev A realizace
větev A realizace

Větev B realizace

větev B realizace
větev B realizace

Výstavba vodovodů osazení hydrantu

osazení hydrantu

položení vodovodního potrubí

položení vodovodního potrubí

terénní úpravy po dokončení položení
kanalizace pod železnicí

terénní úpravy po dokončení položení kanalizace pod železnicí

letecký snímek dokončeného vodovodu

letecký snímek dokončeného vodovodu

Pokládání kanalizace DN300 pokládání kanalizace DN300

pokládání kanalizace DN300

řez položenou kanalizací DN300

řez položenou kanalizací DN300

položení kanalizace v protlaku pod
železnicí

položení kanalizace v protlaku pod železnicí

kanalizace řad beton DN300

kanalizace řad beton DN300

Stavba ČOV příprava pro betonáž 1

příprava pro betonáž 1

příprava pro betonáž 2

příprava pro betonáž 2

odstranění bednění po betonáži

odstranění bednění po betonáži