Grafický systém pro integraci, řízení a monitorování AlViS

AlViS podporuje bezkonkurenční počet připojených zařízení více než 40 různých výrobců

  • zabezpečovacích systémů
  • systémů požárních signalizací
  • přístupových systémů
  • ochrany perimetru
  • video ochrany
  • měření a regulace - vytápění, ventilace, výtahy, osvětlení
  • a jiných proces.

Charakteristika

Alvise je nejrozšířenějším produktem na trhu v ČR a má za sebou více než 20 úspěšných let vývoje a podpory zahrnující zkušenosti ze stovek instalací po celém světě. Alvis je vhodný všude tam, kde vzhledem k požadavkům na obsluhu nebo složitost sledovaného objektu, vybaveného množstvím různorodých zařízení, není možné bez počítačové nadstavby dosáhnout přehledné a inteligentní sledování a řízení objektu. Systém AlViS podporuje připojení na více než 100 různých zařízení (ústředen zabezpečení, požární ochrany, přístupu ...) čímž představuje ideální prostředek pro integraci technologií různých výrobců instalovaných v objektech se společnou ostrahou.

Ekonomické přínosy inteligentního a integrovaného řízení budov prostřednictvím AlViS spočívají v úspoře energií při vytápění, klimatizací a osvětlení při optimalizaci těchto procesů ve vazbě na systémy řízení přístupu a přítomnosti osob. Jiným ekonomickým přínosem je úspora na mzdách ochrany a správy objektu když při kvalitním systému menší počet zaměstnanců zvládne požadované úkoly.

Bezpečnostním přínosem inteligentního a integrovaného řízení budov prostřednictvím AlViS spočívají v zpřehlednění celkové situace a automatizovaném provázání systémů při řešení havarijních a evakuačních postupů v budově.