Servis a údržba FVE

Servis FVE

 • pravidelné revize, měření parametrů a kontroly FVE
 • instalace a provoz zabezpečení objektu a kamerových systémů
 • dálkový dohled nad FVE
 • servis a údržba instalací FVE v neprostupném/nedostupném terénu pomocí UTV a čtyřkolek

 

Údržba FVE

 • sečení a úprava pomocí běžné techniky (sekačka, křovinořez, ...)
 • sečení a úprava pomocí dálkově řízené svahové sekačky
 • likvidace pomocí ekologických chemických prostředků
 • odvoz a likvidace odpadů
   
Parametry kontrol FVE

Panely

 • optická kontrola
 • kontrola uchycení panelů


Střídače

 • kontrola všech funkcí
 • čištění ventilátorů a krytů chladičů


DC skříně

 • optická kontrola stavu zařízení
 • kontrola vadných spojů termokamerou
 • kontrola DC kabeláže, vývodek
 • přepěťové ochrany funkčnost


AC skříně

 • optická kontrola stavu zařízení
 • kontrola vadných spojů termokamerou
 • kontrola AC kabeláže, vývodek


Rozvaděče

 • kontrola funkčnosti, včetně ovládacích prvků
 • kontrola spojů termokamerou


Kompenzační rozvaděče

 • optická kontrola stavu zařízení
 • kontrola spojů termokamerou
 • kontrola kapacity kondenzátorů


Trafostanice

 • optická kontrola vodičů v pojistkových skříních
 • optická kontrola zařízení na a v rozvaděčích
 • kontrola vlhkosti v kabelovém prostoru
 • kontrola elektroinstalace (světla)
 • v zimním období případná kontrola termostatu
 • kontrola stavební části TS (zatékání, okapové svody, okapové chodníky, stav fasády)
 • kontrola funkčnosti dveří - promazání zámků
 • kontrola sedání zeminy v místech výkopů


Konstrukce

 • kotvení - optická kontrola konstrukcí (pokles)
 • zavětrování - kontrola napnutí nerezového lanka
 • zemnění, vodivé pospojování


Oplocení

 • pletivo - optická kontrola prověšení pletiva nebo ostnatých drátů
 • panty a zámky - kontrola a mazání
 • sloupky - optická kontrola sedání zeminy a stability kolem


Kontrola areálu

 • optická kontrola výšky travního a případného jiného porostu v a vně areálu FVE
 • optická kontrola sesedání zeminy v místech výkopů
 • optická kontrola cizích látek v kabelových žlabech