Stavební činnost

Výstavba inženýrských sítí a rodinných domů
v lokalitě Nad Crvčkovem, Prachatice

Obrázková příloha: 
Příprava staveniště
Hloubení základů
Založení stavby
Základová deska
Zdění RD z broušených cihel
Zdění RD z broušených cihel
Zdění RD z broušených cihel
Keramický strop z POT nosníků a vložek MIAKO
Zabetonovaná stropní deska
Montáž krovu
Hrubá stavba
Hrubá stavba